شیرین زندگی سالمند ازدواج سالمند خانواده

شیرین: زندگی سالمند ازدواج سالمند خانواده فرزندان افسردگی خانواده سالمندان سالمندان سرای سالمندان

گت بلاگز اخبار اجتماعی آقای چمران حواستان به خون برادرتان هست؟

در روزهایی که به خاتمه دوره شورای چهارم منتهی می شود، کم و بیش شاهد درگیری اعضای هیات رئیسه شورا به ریاست مهدی چمران و طیف اصول گرای هوادار آن ها با نمایندگان م

آقای چمران حواستان به خون برادرتان هست؟

آقای چمران حواستان به خون برادرتان هست؟

عبارات مهم : شورای شهر

در روزهایی که به خاتمه دوره شورای چهارم منتهی می شود، کم و بیش شاهد درگیری اعضای هیات رئیسه شورا به ریاست مهدی چمران و طیف اصول گرای هوادار آن ها با نمایندگان معترض به سیاست های شهرداری هستیم.

آقای چمران حواستان به خون برادرتان هست؟

آخرین تنش و درگیری لفظی که خبرش در رسانه های داخلی و خارجی منتشر شد، مربوط به درگیری میان رحمت الله حافظی عضو منتقد و تحلیلگر سیاست های نادرست شهرداری با ناصر امانی، معاون محمدباقر قالیباف بود. محور بحث به خط 7 متروی پایتخت کشور عزیزمان ایران مربوط می شد که ادامه آن به جلسه سه شنبه(علنی) شورای شهر، مورخ 20 تیر، کشیده شد و در این جلسه جهت چند بار اعضای شورا از جمله آقای تقی پور اصولگرا(با صدای بلند) مانع ارائه گزارش از ناقص بودن و عدم آمادگی خط 7 مترو، علی رغم راه اندازی آن، شدند.

خود مدیر شورا(آقای چمران) هم نه تنها مانع برهم زدن صحبت های حافظی نشده که در انتها با لحنی تمسخرآمیز (که بگذارید او هم بخواند گزارشش را)، صحبت کرد. در این میان افرادی که نامشان در لیست فراکسیون اصلاح طلبان ثبت شده است نظیر دوستی، دنیامالی و سرخو، نه تنها آن طور که باید از سخنان حافظی حمایت نکردند، که این نواقص را عادی قلمداد کردند و گفتند که «این چنین گزارش هایی از نواقص، همه جای دنیا وجود داشته و دارد.»

در روزهایی که به خاتمه دوره شورای چهارم منتهی می شود، کم و بیش شاهد درگیری اعضای هیات رئیسه شورا به ریاست مهدی چمران و طیف اصول گرای هوادار آن ها با نمایندگان م

اما عنوان مورد بحث رحمت الله حافظی که بار دیگر از زبان او مطرح می شد، این گونه شروع شد که او «با افتخار»(خطاب به آن ها که گفته بودند دکتر هستی و پرسشها مترو تخصصی است!) خود را «پزشک» خواند و گفت که «جان مردم برایش اهمیت دارد و تنها به آجر و سیمان و پول فکر نمی کند. او گفت که از معاونین و مسئولان شهرداری (که دوباره در این جلسه پشت تریبون شورا توضیحاتی در رد صحبت هایش کرده بودند)، انتظار پاسخ ندارد و تنها می خواهد اطلاع رسانی کند.

با توجه به گزارشاتی که آقای حافظی از نامه های ثبت شده(همراه با شماره نامه و تاریخ آن) ارائه کرد، نواقصی که خط راه اندازی شده است مذکور دارد، حتی می تواند خروج قطار از ریل را به همراه داشته باشد؛ آن چه که جهت جان مسافران می تواند خطرناک و حتی فوت آور باشد. متاسفانه به جز معدودی از اعضای شورا نظیر مردها شجاع پوریان، انصاری و حقانی، اکثر قریب به اتفاق جای اندیشیدن به کنه مساله و خطرزا بودن خط مترویی که هنوز آماده نشده، افتتاح شده، چنین اطلاع رسانی هایی را در جهت مطرح شدن آقای حافظی قلمدادکردند. این در حالی است که آقای حافظی(باوجود محبوبیت فراوان در شهر) اصلا در انتخابات شورا شرکت نکرد و با افتخار در مطب خود حاضر شد و به همان جان مردمی فکرکرد که به گفته او برایش اهمیت دارد.

محمد حقانی عضو شورای چهارم شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران هست؛ او که به عنوان یک اصلاح طلب و به علت پایندی به اصول اصلاحات، به صورت خودخواسته از عرصه مسابقه جهت ورود به شورای پنجم کناره گیری کرد، نه تنها در این روزها تلاش می کند از هرطریق تجربیات خود را در اختیار اعضای شورای چهارم قراردهد که از انتقاد روشنگرانه به سیستم موجود شورا دست نمی کشد. به عقیده او یکی از بااهمیت ترین کارکردهای جمهوری اسلامی طراحی ساختار «نمایندگی» جهت اداره امور کشور در عنوان ملی و محلی هست. او بحث نمایندگی را این گونه روشن می کند که آن را «فصل تمایز حکومتداری خودکامه گذشته، با حکومتداری مبتنی بر اسلامیت و جمهوریت به نقش و کار خاص نقش آفرینی مردم»، می خواند و به عبارت دیگر و دقیق تر به گفته او «نقش نمایندگی به اداره امور برمی گردد.»

آقای چمران حواستان به خون برادرتان هست؟

از منظر او «توجه به حقوق نمایندگان به مثابه حفظ نظام و صیانت از خطوط مهم جمهوریت و اسلامیت است و اگر کسی سهوا و یا عامدا به جایگاه نمایندگان و نماینده مردم توهین کند یا به مثابه عدم درک از جایگاه و ارزش نمایندگی است و یا این که از خطوط کلی نظام، آگاهی ندارد و به آسانی در جمع و با حضور خبرنگاران از این خطوط که دریای خون هزاران شهید زن و مرد شکل گرفته هست، عبور می کند.»

نماینده از حق قانونی پرسش برخوردار است

حقانی در مورد این که نماینده مردم در شورای شهر حق دارد که در امور شهر و مدیریت شهری، تذکر، سوال، بررسی و اعلام نظر کند، توضیح می دهد که «به روشنی همگی می دانیم که این یک حق و وظیفه قانونی است و تجربه چندین دوره مجلس شورای اسلامی نشان داده که وزیر، معاون مدیر جمهور و یا معاونین وزراء نباید به جایگاه و ارزش نماینده بی احترامی کنند.» او علت پایبندی مدیران اجرایی به احترام به ساختار نمایندگی را منبعث از توجه به حقوق مردم و نماینده آن ها می داند.

در روزهایی که به خاتمه دوره شورای چهارم منتهی می شود، کم و بیش شاهد درگیری اعضای هیات رئیسه شورا به ریاست مهدی چمران و طیف اصول گرای هوادار آن ها با نمایندگان م

نمادهای احترام به رای مردم

حقانی می گوید «این که مدیر دولت وقت تقدیم برنامه و یا بودجه پایین تر از هیات رئیسه و یا نمایندگان مردم و روبه روی آن ها صحبت می کند و وقت تحویل کتابچه بودجه روی انگشتان پا بلند می شود و مدیر مجلس و یا یکی از نمایندگان کتابچه را از بالای سر مدیر جمهور به عنوان مسئول دستگاه اجرا تحویل می گیرد، همگی نمادی از احترام به رای مردم است.»

آقای چمران حواستان به خون برادرتان هست؟

وقتی نماینده مردم دچار خودبزرگ بینی می شود

حقانی به جایگاه نمایندگان و معایب طولانی مدت بودن دراختیارداشتن این جایگاه، اشاره کرده و می گوید«این که در دنیا دوره مدیریت های اجرایی نبایستی بیش از دو دوره 4ساله باشد، معنا دارد. زمانی که مدیریت اجرایی طولانی مدت در ساختار می ماند دیگر حتی به نماینده مردم و جایگاه آن هم توجه ندارد و دچار خودبزرگ بینی می شود که حاضران در جمع نمایندگان رسانه ها به مردم و نماینده آن ها توهین کنند.»

این جاست که او خطاب به مدیر شورا می گوید« آقای مهندس چمران حواستان است داریم به کجا می رویم؟»؛ «حواستان است با نماینده مردم چگونه برخورد می کنیم؟»؛ «حواستان است که جهت تحقق این اصول قانون اساسی و استقرار جمهوری اسلامی چه کسانی را به شهادت رسانیده اند؟» همه شهید چمران را می شناسند و نام و آوازه اش شهرت جهانی دارد؛ مهدی چمران، برادر این شهید، حدود یک دهه ریاست شورا را عهده دار بوده هست. حقانی خطاب به او می گوید«حواستان است خون برادر بزرگوار شما هم سهامدار نظام کنونی مدیریت اجرایی کشور است؟»

متخلف را باید تحویل دادگاه داد

محمد حقانی که در بعضی محافل به عنوان «پدر شهرسازی ایران» لقب گرفته، دیالوگش با چمران را این گونه ادامه می دهد:«لطفا به فرد کاری نداشته باشیم؛ ما و شما باید از ساختار نمایندگی و حقوق مردم صیانت کنیم.»

به گفته حقانی «برخی غلط های قابل پذیرش و گفت وگو نیستند و فردی که به عنوان کارمند شهرداری یا شهروندی که از حقوق نماینده خود دفاع می کند باید منفصل و بعد تحویل دادگاه تخلفات اداری بدهیم.»

اخبار اجتماعی – تیک

واژه های کلیدی: شورای شهر | مجلس شورای اسلامی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs