شیرین زندگی سالمند ازدواج سالمند خانواده

شیرین: زندگی سالمند ازدواج سالمند خانواده فرزندان افسردگی خانواده سالمندان سالمندان سرای سالمندان

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی ساخت و ساز رونق گرفت؟ ، سراب رشد صنعت ساختمان

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان گفت:«تنها به علت فشار انباشته تقاضا امکان دارد در ماه های آتی با رشد صنعت ساختمان رو به رو شویم.»

ساخت و ساز رونق گرفت؟ ، سراب رشد صنعت ساختمان

سراب رشد صنعت ساختمان/ساخت و ساز رونق گرفت؟

عبارات مهم : انجمن

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان گفت:«تنها به علت فشار انباشته تقاضا امکان دارد در ماه های آتی با رشد صنعت ساختمان رو به رو شویم.»

ایرج رهبر، عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان در گفت و گو با خبرآنلاین گفت:«با توجه به گزارش های رسمی مراکز آماری کشور، رشد صنعت ساختمانی منفی بوده هست. در واقع روندی افزایشی در ساخت و ساز نداشته ایم. شاید در مقطعی، نسبت به ماه گذشته رشد بیشتری به ثبت رسیده باشد، ولی این طور نیست که در امسال با رشد صنعت ساختمانی در کشور رو به رو باشیم.»

ساخت و ساز رونق گرفت؟ ، سراب رشد صنعت ساختمان

او ادامه داد:« به همین علت هم نمی توان آینده نگری کرد که در نیمه دوم سال، رشد صنعت ساختمان چگونه خواهد بود. رشد در حالتی پیش می آید که جهت آن برنامه ریزی صورت گرفته و یا تغییراتی در برنامه ها ایجاد شده است باشد.»

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان افزود:« اگر به صورت گذشته خود به خود بخواهد این رشد اتفاق بیافتد تنها به علت فشار انباشته تقاضا می تواند رشد ایجاد شود.»

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان گفت:«تنها به علت فشار انباشته تقاضا امکان دارد در ماه های آتی با رشد صنعت ساختمان رو به رو شویم.»

رهبر عنوان کرد:«چندین سال است که با رکود مواجه هستیم و در همین حال کسانی که منتظر تغییرات در قیمت مسکن هستند، اگر شاهد باشند که تغییری فعلا پیش نمی آيد شاید مجدد جهت خرید اقدام کنند.»

او بیان کرد:« جهت رونق در بخش ساخت و ساز و خروج از رکود مسکن مورد نیاز است طرح هایی که ارائه شده،به سرعت اجرایی شود تا شاید عوض کردن در صنعت ساختمان باشیم.»

واژه های کلیدی: انجمن | برنامه | ساختمان | برنامه ریزی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs