شیرین زندگی سالمند ازدواج سالمند خانواده

شیرین: زندگی سالمند ازدواج سالمند خانواده فرزندان افسردگی خانواده سالمندان سالمندان سرای سالمندان

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی با بانیان اغتشاشات برخورد قاطع خواهیم کرد / شمخانی

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به اغتشاش چند روز اخیر در خیابان گلستان هفتم گفت: جمهوری اسلامی با بانیان این اغتشاش ها برخورد قاطع خواهد کرد.

با بانیان اغتشاشات برخورد قاطع خواهیم کرد / شمخانی

شمخانی: با بانیان اغتشاشات برخورد قاطع خواهیم کرد

عبارات مهم : اسلامی

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به اغتشاش چند روز اخیر در خیابان گلستان هفتم گفت: جمهوری اسلامی با بانیان این اغتشاش ها برخورد قاطع خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، دریابان علی شمخانی در حاشیه مراسم تشییع دو تن از ماموران نیروی انتظامی و یک سرباز وظیفه که در درگیری خیابان گلستان هفتم به شهادت رسیدند گفت: جمهوری اسلامی با بانیان، طراحان، عنصرهای پشت پرده و عنصرهای مجری برخورد قاطع خواهد کرد و ریشه این نوع فتنه ها را خواهد خشکاند.

با بانیان اغتشاشات برخورد قاطع خواهیم کرد / شمخانی

واژه های کلیدی: اسلامی | گلستان | خیابان | برخورد قاطع | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs