شیرین زندگی سالمند ازدواج سالمند خانواده

شیرین: زندگی سالمند ازدواج سالمند خانواده فرزندان افسردگی خانواده سالمندان سالمندان سرای سالمندان

گت بلاگز دنیای خودرو تصویرهای ، گرانقیمت‌ترین لیموزین‌های دنیا را ببینید

لیموزین به مدلی از ماشین با طول زیاد گفته می‌شود که میان راننده و مسافر پارتیشن‌بندی شده است و زیاد جهت تشریفات رسمی و غیررسمی در نقاط متفاوت دنیا مورد استفاده

تصویرهای ، گرانقیمت‌ترین لیموزین‌های دنیا را ببینید

گرانقیمت ترین لیموزین های دنیا را ببینید/ تصویرهای

عبارات مهم : اجاره

لیموزین به مدلی از ماشین با طول زیاد گفته می شود که میان راننده و مسافر پارتیشن بندی شده است و زیاد جهت تشریفات رسمی و غیررسمی در نقاط متفاوت دنیا مورد استفاده قرار می گیرد. البته علاوه بر طول زیاد، شیشه های تیره و گاه ضدگلوله شاخصه دیگر آن است.

به گزارش توریسم آنلاین، نخستین لیموزین دنیا در سال 1902 تولید شد و تا امروزه این خودروها با امکانات بیشتری به وسیله برندهای متفاوت خودروسازی تولید می شوند.

نام لیموزین از منطقه ای به همین نام در کشور فرانسه، الهام گرفته شده است است که ساکنان آن به خاطر لباس های سنتی خاصشان هر لحظه مورد توجه بودند.

تصویرهای ، گرانقیمت‌ترین لیموزین‌های دنیا را ببینید

امروزه اجاره و داشتن لیموزین فقط مخصوص قشر خاصی نیست و عده ای جهت ازدواج یا مراسم دیگر می توانند این اتومبیلهای کشیده را اجاره کنند.

لیموزین به مدلی از ماشین با طول زیاد گفته می‌شود که میان راننده و مسافر پارتیشن‌بندی شده است و زیاد جهت تشریفات رسمی و غیررسمی در نقاط متفاوت دنیا مورد استفاده

تصویرهای ، گرانقیمت‌ترین لیموزین‌های دنیا را ببینید

لیموزین به مدلی از ماشین با طول زیاد گفته می‌شود که میان راننده و مسافر پارتیشن‌بندی شده است و زیاد جهت تشریفات رسمی و غیررسمی در نقاط متفاوت دنیا مورد استفاده

تصویرهای ، گرانقیمت‌ترین لیموزین‌های دنیا را ببینید

واژه های کلیدی: اجاره | لیموزین | دنیای خودرو

تصویرهای ، گرانقیمت‌ترین لیموزین‌های دنیا را ببینید

تصویرهای ، گرانقیمت‌ترین لیموزین‌های دنیا را ببینید

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs